Wójt Gminy Trzyciąż zarządza  przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Szczegóły w załącznikach