Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż zmieniającej uchwałę
 Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie uchwalenia   „Rocznego Programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje odbyły się zgodnie z uchwałą Nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w formie ogłoszenia zarządzenia Wójta Gminy Trzyciąż  nr 16/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. wraz z załączonym Rocznym Programem współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019.

W/w projekt uchwały zamieszczony był na  stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń. Uwagi/opinie do projektu uchwały organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzyciąż mogły wnosić drogą pisemną do Urzędu Gminy Trzyciąż  lub przekazać drogą elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 22 lutego 2019r.  do dnia 15 marca 2019 r.

W ogłoszonym terminie przeprowadzenia konsultacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzyciąż nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”

 

Wójt Gminy Trzyciąż

 mgr inż. Roman Żelazny

Trzyciąż, 18.03.2019 r.