Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest czynny w pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż – parter pok. nr 9
oraz pod numerem tel. 12 389 49 34.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym pełni pani Ilona Rdest (pracownik socjalny, członek GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego), która zajmuje się:

  • udzielaniem informacji z zakresu form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej
  • indywidualnymi działaniami motywacyjnymi
  • wsparciem uzależnionych podejmujących leczenie,
  • udostępnieniem materiałów dotyczących problemów alkoholowych

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE  UDZIELANE W PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!!!

Ponadto pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej udzielają:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu

Ośrodek jest czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00

Od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

tel.  12 389 49 34

  • Komisariat Policji w Wolbromiu
  1. Krakowska 17

tel. 32 649 33 50, 32 649 33 58

  • Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie),
  1. Piłsudskiego 21; 32-300 Olkusz,

tel. 32 641 32 92, 32 641 32 97, 32 643 39 41, 32 643 39 46 wew. 21

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

tel. 801 12 00 02

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 22:00

oraz w niedziele i święta w godz.8:00 - 16:00

W środę w godz. 18:00 -22:00 dyżurują prawnicy

 

Najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:

08.10.2019 r.

05.11.2019 r.

03.12.2019 r.