W związku z tym, że czas składania wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka upływa 23.09.2020r. (tj. środa),przypominamy, że po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (24.09.2020r.), rodzice/opiekunowie prawni w  dniach 25.09.2020r. lub 28.09.2020r.,muszą złożyć pisemne oświadczenie dotyczące woli przyjęcia dziecka do żłobka .
Przypominamy, że brak złożonego oświadczenia skutkuje brakiem chęci uczęszczania dziecka do żłobka i rezygnacją.
Poniżej zamieszczamy załącznik, który należy złożyć w wyznaczonym terminie.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Potwierdzenie woli przyjecia dziecka.docx)Potwierdzenie woli przyjecia dziecka.docx11 kB