Od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 r. będzie obowiązywała zniżka na wymianę dokumentów związanych z rejestracją pojazdów w związku z wprowadzeniem nazw ulic w Trzyciążu (nie mylić z Jangrotem - to będzie później!). Rada Powiatu Olkuskiego podjęła stosowną uchwałę podczas XIX sesji, która odbyła się 24 czerwca 2020.

Zmniejszenie opłaty do kwoty 42 zł dotyczy wyłącznie przypadków związanych z urzędową zmianą adresu, czyli wprowadzenia nazw ulic i nadania nowych numerów poszczególnym posesjom, a nie zmiany innych danych w dowodach rejestracyjnych lub utraty ważności dokumentu.

Osoby, które przegapią termin będą ponosić normalne koszty, bez zniżki.