INFORMACJA dla podmiotów publicznych nieposiadających decyzji teletransmisyjnej - tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo z rejestru mieszkańców. Szczegóły w załącznikach