Uprzejmie informujmy, że porady i konsultacje udzielane w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  w dniu 03.11.2020 r. będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. (12) 389 49 34.