Uprzejmie informuję, że porady i konsultacje udzielane w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w dniu 13.10.2020 r. będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. (12) 389 49 34.