Drukuj

 

Gmina Trzyciąż otrzymała dofinansowanie na stworzenie 25 miejsc żłobkowych oraz zapewnienie funkcjonowania żłobka w okresie od 1.01.2020-31.12.2020r.
Projekt pn. „Czas na maluchy - żłobek w Trzyciążu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach, zakłada wzrost aktywności na rynku pracy kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Trzyciąż, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 25 dzieci w wieku po ukończ 20 tyg. życia do 3 lat w formie żłobka.

Całkowita wartość projektu wynosi: 474,998.75 zł
Dofinasowanie projektu wynosi: 403,748.75 zł
Środki finansowe z projektu zostaną wykorzystane na:
-. zakup i montaż wyposażenia
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
Rozpoczęcie działalności żłobka planowane jest na dzień 02.01.2020r.
Rekrutacja do Żłobka Samorządowego ”Czas na maluchy” w Trzyciążu prowadzona będzie od 15.11.2019r. zgodnie z regulaminem rekrutacji . Uczestnikiem Projektu może zostać osoba : Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo — pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywająca na urlopie wychowawczym) osoba powracająca/wchodząca na rynek pracy, która do tej pory w nim nie uczestniczyła ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 ( przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, rodzicielskim,) bądź osoba pracująca ,dla której wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia