Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Trzyciąż nr 71/2020 z 17 lipca 2020 roku, w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Trzyciąż, informujemy, że:

w poniedziałek 17 sierpnia 2020 roku Urząd Gminy Trzyciąż będzie nieczynny.

Zmiana w pracy Urzędu spowodowana jest obowiązkiem udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2020 roku.
17 sierpnia 2020 będą również nieczynne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna oraz Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż.