16 października w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej obchodzony był doniosły jubileusz 100-lecia istnienia placówki, połączony z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem biskupa sosnowieckiego ks. Grzegorza Kaszaka w intencji społeczności szkolnej, byłych i obecnych pracowników oraz uczniów.

Do wspólnego świętowania dyrektor Anna Krawiec zaprosiła wiele osób związanych z historią szkoły, w tym jej byłych dyrektorów i nauczycieli. Pojawili się także absolwenci z dawnych lat. Wśród licznie przybyłych gości byli też przedstawiciele samorządów różnych szczebli. Życzenia i gratulacje składali m. in.: starosta olkuski Bogumił Sobczyk, wójt Roman Żelazny,  przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda, a także reprezentująca Małopolskie Kuratorium Oświaty wizytator Mirosława Malmon, przedstawiciele związków zawodowych oświaty: Zbigniew Świerczek, reprezentujący „Solidarność” oraz Jan Nowak z ZNP.

W wygłoszonej podczas mszy homilii biskup Grzegorz Kaszak podkreślił, że rolą współczesnej szkoły jest nie tylko nowoczesne nauczanie, ale także kształtowanie postaw społecznych uczniów, aby byli świetnie wykształceni i równocześnie byli dobrymi, wartościowymi ludźmi. Starosta olkuski Bogumił Sobczyk składając gratulacje mówił, że w proces nauczania wymaga zaangażowania i troski kadry pedagogicznej, aby harmonijny rozwój wychowanków szkoły łączył elementy wymaganej od nauczycieli realizacji niezbędnego szkolnego materiału z potrzebami i marzeniami uczniów. Wójt gminy Trzyciąż życzył, aby przyszłość, budowana na dobrych tradycjach szkoły, przynosiła na co dzień zarówno pracownikom, jak i uczniom, wiele satysfakcji i radości z pracy oraz nauki. 

 Na pamiątkę jubileuszu na zewnętrznej ścianie szkoły zawisła okolicznościowa tablica, którą odsłoniła dyrektor Anna Krawiec, a poświęcił ks. biskup Grzegorz Kaszak. A chwilę później , z inicjatywy wójta Romana Żelaznego, przy szkole został zasadzony młody dąb, który ma być żywym świadkiem rozwoju placówki w kolejnych stuleciach.

Naturalnie nie zabrakło wspomnień i opowieści o ludziach tworzących na przestrzeni lat społeczność szkolną oraz przygotowanej przez nauczycielkę historii panią Barbarę Żezałę prezentacji multimedialnej o ważniejszych wydarzeniach w dziejach placówki. Uroczystości oficjalne zakończył przygotowany pod okiem wychowawców przez uczniów SP w Suchej program artystyczny. A potem był czas wspólnej biesiady, pełnej rozmów i wspomnień, z których cieszyli się zwłaszcza specjalnie przybyli goście związani z dawniejszymi latami działalności placówki.

- Staramy się wychowywać i uczyć naszych uczniów poszanowania ważnych wartości: szacunku do ludzi, tradycji patriotycznych i kulturowych. Zależy nam na tworzeniu placówki nowoczesnej, aby nasi absolwenci mieli dobry start do dalszej edukacji i dorosłego życia. Bardzo cieszy nas, że zaproszenie do udziału w jubileuszu przyjęło tak wielu byłych pracowników szkoły, społeczników i dobrodziejów, zaangażowanych przez lata w jej rozwój oraz byłych uczniów – podsumowała uroczystości wzruszona dyrektor Anna Krawiec.